Ostatnie posty

Janusz Wawrowski. Phoenix

Znakomity skrzypek Janusz Wawrowski od wielu lat interesował się przywróceniem do repertuaru Koncertu skrzypcowego Ludomira Różyckiego. Problem polegał na tym, że dzieło to znano tylko w postaci wyciągu fortepianowego. Kompozytor…

Czytaj dalej

En hommage Józef Koffler

Józef Koffler (1896-1944) był pierwszym polskim kompozytorem tworzącym w technice dodekafonicznej. W dwudziestoleciu międzywojennym jego twórczość zyskała spore uznanie na arenie międzynarodowej (grano jego dzieła m.in. w Oxfordzie,…

Czytaj dalej

Symfonie Albérica Magnarda

Posted on

Francuski kompozytor Albéric Magnard nazywany jest czasem „francuskim Brucknerem”. To postać pozostająca w cieniu, odrobinę zapomniana. Tworzył przez 27 lat, a pozostawił po sobie zaledwie 22 opusowane dzieła. Urodził się…

Czytaj dalej