Geirr Tveitt plays Geirr Tveitt

Posted on

Oto rarytas nad rarytasy! Nagrania utworów danego kompozytora zarejestrowane przez niego samego to zawsze ciekawostka o szczególnym znaczeniu. Jednak w przypadku tego albumu z muzyką norweskiego twórcy Geirra Tveitta…

Czytaj dalej